Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electr˛nica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Prove´dors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educaciˇ
  Joventut
  Esports
  Promociˇ econ˛mica
  Transport p˙blic
  Altres
TrÓmits i taulell d'anuncis
  TrÓmits i doc. en lÝnia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en trÓmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la poblaciˇ
  Planejament en trÓmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentaciˇ
  Hist˛ria
  Entitats i Associacions
  Ind˙stria i comerš
  Allotjaments turÝstics
Altres serveis
  Revista Ve´ns
  Serveis Socials - PrimÓria
  RÓdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Mem˛ria usos rectoria - participaciˇ ciutadana

Portal ciutadÓ electr˛nic

LÝnia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanÝstic

On van a parar els meus impostos

VÝdeos de Vilafant

Sit-Mun Informaciˇ Territorial Cartografiada

Factura electr˛nica - e.fact

Perfil del contractant

Club de Feina

Planejament en trÓmit - Exposiciˇ p˙blica

Planejament en tràmit - Exposició pública

 • Projecte de reforma dels  carrers de l'arengada Sud. Projecte (pdf).
 • Projecte de millora viària dels vials laterals N-260 - Arengada. 
 • Modificació núm. 2 del Pla parcial Camps d'en Pineda de Vilafant. 
 • Modificació núm. 4 del Pla parcial Camps d'en Fita de Vilafant
 • Aprovació del projecte d'arranjament de l'espai públic rere l'esglésua de Sant Cebrià
 • Aprovació del projecte executiu de reform a de l'edifici del cau rere l'església de Sant Cebria
 • Aprovació del projecte de carril bici del Carrer Canigó a Les Forques
 • Modificació puntual núm. 17 "Sistema dequipament de la rectoria, al nucli antic, la substitució del sistema 6HDP -Habitatges Dotacionals i Equipament Docent- pel sistema dEquipament, al Camps den Fita i Camps den Pineda, i la qualificació com a sistema docent dels solars dequipaments on subica lescola Sol i Vent i annexes". Termini d'exposició fins el 2 de gener del 2018
 • Modificació puntual núm. 3 Pla parcial urbanístic SUP1 núm. 3 Camps d'en Fita
 • Aprovació Projecte construcció voreres urbanització El Parc de Vilafant
 • Autorització per a usos i obres provisionals presentat per NOVA FRUTICULTURA,S.L. per a un magatzem de material agrícola
 • Pla especial de la nova infraestructura hidràulica entre els municipis de Vilafant i Avinyonet. Afegir-hi que el termini dexposició pública finalitza el 29 de setembre de 2017
 • Aprovació inicial del pla especial urbanístic per a l'establiment d'una nova infraestructura d'abastament d'aigua potable entre els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós
 • Autorització d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'una pantalla acústica a l'escorxador de fricafor
 • Aprovació Pla especial urbanístic de desenvolupament "Can Massanet"
 • Aprovació Projecte executiu de milloa e l xarxa de drenatge i urbanització del C. Figueres (Fases I i II)
 • Aprovació de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d'Ordenació Urbana  "regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable".
 • Aprovació de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d'Ordenació Urbana  "usos i construccions en sòl no urbanitzable".
 • Aprovació de la modificació puntual núm. 14 del Pla General d'Ordenació Urbana a la U.A. 4 "Carrer Empordà".
  • 2a tramitació (termini exposició finalitza el 9 de juliol 2017): edicte de rectificació (BOP i DOGC del 8 de juny 2017), modificació (pdf)
  • Expocició pública de la modificació puntural núm. 14 del PGOU relativa a la U.A.4 "Carrer Empordà" Termini d'exposició pública de l'aprovació inicial, acordada pel Ple municipal de 20 de juliol de 2016, finalitza el dia 3 d'octubre de 2016 (tenint en compte que el mes d'agost és inhàbil a aquests efectes)
  • Edictes d'aprovació inicial (DOGC núm. 7174 de 1-08-2016 i BOP núm. 146 de 2-08-2016). 
  • Memòria i plànols de modificació núm. 14 del PGOU U.A.4 "C. Empordà" (pdf)
 • Aprovació de la modificació núm. 2 del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud "Samar't".
 • Unitat d’Actuació U.A. núm. 20 “Mas Requesens”.
  • Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una autorització d’usos i obres provisionals (BOP 5 d'abril del 2016)
 • Delimitació del municipi de Vilafant.
  • Edicte d'aprovació inicial (BOP 29 de març 2016). Termini d'exposició pública fins el 5 de maig 2016
  • Plànols delimitdors i situacionals de Vilafant (pdf), Nucli antic (pdf), Les Forques (pdf), Camp dels Enginyers (pdf) i Pont del príncep (pdf)
 • Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'expocisió pública: Fins al 25 de gener de 2015.
  • Edicte d'aprovació inicial (BOP 24 des 2015)
  • Memòria i plànols (pdf)
  • Text refós del Projecte de modificació del Projecte d'urbanització del SUP 1 Núm.2 "Camps d'En Pineda" per a la implantació de serveis urbanístics a la Illa B. Termini d'expocisió pública: Fins al 30 de setembre de 2015.
 • Modificació núm. 13 Pla General de Vilafant a l'àmbit de la zona industrial de Fricafor
  • Document urbanístic de modificació (pdf)
  • Informe socioeconòmic (pdf)
  • Informe ambiental (pdf)
  • Informe de participació ciutadana (pdf)
  • Edicte aprovació inicial de modificació  DOGC (2 des 2015)
  • Edicte aprovació inicial de modificació El Punt (3 des 2015)
  • Edicte aprovació inicial de modificació BOP (4 des 2015)

 • Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte executiu d'urbanització del Carrer Canigó, des del Carrer Pirineus fins el Carrer Santa Llogaia, al nucli de Les Forques de Vilafant (BOP 29 set 2015)
  • Memòria (pdf)
  • Plànols (pdf)
 • Sol·licitud d’autorització d’usos provisionals d’un viver agrícola en la finca urbana situada a l’Avinguda Maria Torres núm. 77 (BOP 14 setembre del 2015)
 • Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Ribe Energy Machinery, S.L." (BOP 25 març 2015)
 • Modificació núm. 1 del Pla Parcial urbanístic "Samar't"
  • Edicte sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant, Modificació num. 1 del Pla parcial urbanístic del sector Sud Samar't (DOGC 1 desembre 2015)
  • Edicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't (BOP 27 gener 2015) (DOGC 26 de gener 2015)
  • Memòria (pdf)
 • Modificació puntual del Pla de millora urbana de la U.A. 11 “Mas Bellmunt”
 • Projecte de reparcel·lació del sector Sud Samar't de Vilafant
 • Pla especial Pont del Príncep 1 i 2 (UA 15 - UA 16) de Vilafant 
 • Projecte d'urbanització del Sector SUD Samar't de Vilafant
 • Pla parcilal urbanístic del Sector SUD Samar't de Vilafant
 •  Reparcel·lació pla parcilal del Sector Polieports SUP1
 •  Activitat exercida per l’empresa FRICAFOR, S.L. al municipi de Vilafant
 • Sol·licitud d'autorització d'usos provisionals presentada per "Mas Galceran". al municipi de Vilafant

 

Per tal de poder llegir bé els documents en format pdf heu de tenir instal.lats l'adobe acrobat (versió superior a la 5.0). Si no el teniu podeu descarregar-vos la darrera versió d'adobe i instal.lar-la.

 


Pujar
 
  Pl. de l'Ajuntament, n˙m. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllašos d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
SoftcatalÓ - Associaciˇ sense Ónim de lucre
Generalitat de Catalunya