Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electr˛nica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Prove´dors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educaciˇ
  Joventut
  Esports
  Promociˇ econ˛mica
  Transport p˙blic
  Altres
TrÓmits i taulell d'anuncis
  TrÓmits i doc. en lÝnia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en trÓmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la poblaciˇ
  Planejament en trÓmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentaciˇ
  Hist˛ria
  Entitats i Associacions
  Ind˙stria i comerš
  Allotjaments turÝstics
Altres serveis
  Revista Ve´ns
  Serveis Socials - PrimÓria
  RÓdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadÓ electr˛nic

Arxiu Digital Vilafant

LÝnia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanÝstic

On van a parar els meus impostos

Sit-Mun Informaciˇ Territorial Cartografiada

Mem˛ria usos rectoria - participaciˇ ciutadana

pavellˇ

Factura electr˛nica - e.fact

Club de Feina

Plataforma electr˛nica de contractaciˇ p˙blica

Perfil del contractant

Perfil del contractant

 

Presentació

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Vilafant ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

 

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública

 

Relació de licitacions antigues (abans de la creació de la Plataforma electrònica de contractació pública)

Aquesta secció del portal "Taulell d'anuncis" constitueix el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant, de conformitat amb els articles 42 i 135.3 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de "Contractes del sector públic".

 

Anunci de les licitacions i mesa de contractació (ordre per data ascendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007.

 

Adjudicació provisional (només vàlid fins l'agost del 2010)

Aquests acords romandran en aquesta secció del Perfil del Contractista durant 15 dies hàbils de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007.

 • Acord de la Junta de Govern del 25 de novembre del 2009 d'adjudicació provisional de lcontracte de subministrament per l'adquisició d'un vehicle elèctric a l'empresa "Zona Franca Alari Sepauto, SA", pel preu de 21.286'00€
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a la societat "Obres Les Mèlies, SL"el contracte d'obra per a l'execució del Projecte de Reforma de la coberta dels vestidors de la Piscina municipal per un import de 10.008'50€.
 • Acord de la Junta de Govern del 24 de febrer del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Panella Manutencions, SL" el contracte de subministrament de serveis per la redacció del Mapa d'intal.lacions per a la compra d'una màquina escombradora pel preu de 139.176'80€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Societat Piscines Fresques, SL" del contracte d'arrendament del Bar i Serveis complementaris de la Piscina Municipal.
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional a l'empresa "Construcciones Villarejo-Tobar, SLU", el contracte d'obra per a l'execució de les obres de reforma de les voreres d'un tram del C. Figueres, per l'import de 12.963,25€ més IVA"
 • Acord de la Junta de Govern del 14 de juliol del 2010 d'adjudicació provisional al Sr. "Sebastià Villena Nicolau", el contracte de prestació de serveis per dur a terme la Direcció facultativa i la Coordinacióde seguretat isaut de les obres del "Projecte de Renovació dels serveis i pavimentaicó de l'últim tram del C. Tramuntana" pel preu de 9.442,90€, més IVA"

 

Adjudicació definitiva (ordre per data descendent)

Secció del perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafant de conformitat amb l'article 135.3 de la Llei 30/2007.

 • Adjudicació de l’obra “Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a Pavelló esportiu – 2a. Fase:
  Data: Acord de Junta de Govern Local de 4 de maig de 2011 actuant per delegació atorgada per acord plenari adoptat en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2011.
  Contractista: Unió Temporal d’empeses “ARCADI PLA, S.L.” i “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”, anomenada “U.T.E. PAVELLÓ ESPORTIU A VILAFANT”, amb C.I.F. núm. U55105225
  Import d’adjudicació: Nou-cents setanta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb onze cèntims d’euro (976.540,11 €), més la quantitat de cent setanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-dos cèntims d’euro (175.777,22 €) en concepte d’IVA.
 • Acord de la Junta de Govern del 20 d'abril del 2011 d'adjudicació als senyors Eduard Escañuela Hidalgo i Francesc Perelló Brugués les dues llicències de Taxi; i al senyor Miguel Àngel Revilla Nuin la llicència de Taxi per a un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Els adjudicataris hauran de constituir una garantia de 600€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació al Sr. Joan Falgueras i Fontel contracte de redacció del projecte de "restauració del Mas de Palol Sabaldòria" per l'import de 17.946'16€.
 • Acord de la Junta de Govern del 15 de desembre del 2010 d'adjudicació a l'empresa Construccions Fusté SA el contracte d'obra per a l'execució de les obres del "Projecte de Reparació d'asfaltat de vials: Av. Gifré el Pilós, C. Bàscara i Camí del Mas Bonet" per l'import de 72.579'40€.
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2010 d'adjudicacio definitiva al Sr. Martí Corominas Blanch el contracte de prestació de serveis per la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres del "Projecte de renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 6.451'00€.
 • Acord de la Junta de Govern del 3 de novembre del 2010 d'adjudicacio definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució del "Projecte de renovació de serveis i pavimentació de l'últim tram del C. Tramuntana a Les Forques" per l'import de 207.183,22€.
 • Acord de la Junta de Govern de l'1 de setembre del 2010 d'adjudicacio definitiva a l'empresa "Obres Indika SL" el contracte d'obra per a l'execució de les obres del Projecte de reforma de la coberta del paller del conjunt de Palol Sabaldòria per un import de 47.881'34€ (aprovat provisionalment el 28 de juliol del 2010).
 • Acord de la Junta de Gorvern del 14 de juliol del 2010 d'«Elevar a definitiva a favor de la societat "Obres Indika, SL", l'adjudicació provisional (23 de juny del 2010) del contracte d'obra per a l'execució de le sobres del "Projecte de Reforma de la coberta, estructura i tancament de lPavelló de Poliesports" per l'import de 498.450'57€»
 • Acord de la Junta de Govern del 10 de maig del 2010 d': «Adjudicació definitiva a l'empresa "Integral Action Local, SL" el contracte de prestació de serveis per la redacció del Mapa d'intal.lacions i equipaments esportius (MIEM) per import de 8.816€. (adjudicació provisional Junta de govern del 10.02.2010).
 • Acord de la Junta de Govern del 13 de maig del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 15.05.09) «Projecte de reforma de la urbanització del carrer Mare de Déu del Mont de Les Forques»: a l'empresa Obres Pirinaiques SL. (Obra finançada pel Fons Estal d'Inversió, publicació provisional 16.04.09).
 • Acord de la Junta de Govern del 16 d'abril del 2009 d'adjudicació definitiva de les obres dels següent projectes: (publicació 17.04.09)
  • «Projecte de reparació de l'asfalt de vials, avinguda Les Mèlies - avinguda Maria Torres»: a l'empresa Construccions Fuster SA. (Obra finançada pel Fons Estal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «Projecte de reforma de la urbanització desl carrers Sant Josep i Sant Narcís»: a l'empresa Obres Indika SA. (Obra finançada pel Fons Estatal d'Inversió, publicació provisional 25.03.09).
  • «L'arrendament de els instal·lacions del bar-restaurant del Complex del Pins»: a la Sra. Manoli Díaz Romero (publicació provisional 25.03.09)

 

Publicitat planejament i gestió urbanística

Si voleu consultar la publicitat del planejament i gestió urbanística heu d'adreçar-vos a: http://www.vilafant.com/cat/urbanisme/publicitat.htm

 

Taulell d'anuncis municipal

Si algun enllaç no està actiu podeu demanar-ho a e-tram@vilafant.com (atenció ciutadana de l'Ajuntament)

 

 


Pujar
 
  Pl. de l'Ajuntament, n˙m. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllašos d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
SoftcatalÓ - Associaciˇ sense Ónim de lucre
Generalitat de Catalunya