Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Enquesta usos rectoria

Nadal

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

Convocatòria de ple pel dimecres 16 de juliol

Convocatòria de ple pel dimecres 16 de juliol

Convocatòria de ple pel dimecres 16 de juliol

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimecres, dia 16 de juliol de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les Actes de la sessió ordinària del dia 21 de maig de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2014.

2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informació de l’Alcaldia.

4.- Aprovació del compte general corresponent a l’exercici econòmic de 2013.

5.- Informació sobre l’estat d’execució pressupostària del primer quadrimestre de 2014.

6.- Aprovació inicial de la transferència de crèdit núm. 1/2014 del Pressupost municipal d’enguany relativa als recents acords sobre el servei de neteja d’edificis i instal•lacions municipals.

7.- Acord d’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord.

8.- Acord per a posposar l’amortització del préstec subscrit en el marc del Pla de Pagament a Proveïdors en la quantitat de 336.252,81 € (quantitat corresponent a la subvenció del PUOSC/2010 destinada al pavelló esportiu), per tal de destinar–la al finançament de les obres del carrer lateral de la N-260 i, simultàniament, adoptar el compromís de destinar a l’amortització de l’esmentat préstec amb la mateixa quantitat, provinent de les subvencions del PUOSC/2012 destinades a aquesta darrera obra, quan sigui objecte de pagament per part de la Generalitat.

9.- Acord per deixar sense efecte el conveni de col•laboració signat entre l’Ajuntament de Vilafant i el Centre de Cultura i Esbarjo en data de 30 de desembre de 2008, aprovat i ratificat pel Ple municipal de data 18 de març de 2009.

10- Acord de declaració d’interès general del Projecte condicionament del camí municipal per a itinerari de vianants El Parc - L’Arengada.

11.- Aprovació del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del nostre municipi

12.- Precs i preguntes.

Vilafant, 11 de juliol de 2014
l’Alcaldessa,

Signat: Consol Cantenys i Arbolí


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dilluns 11 de desembre

Recull de suggeriments sobre el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal):
Més informació i documentació: http://www.vilafant.com/poum16.php

Ja és oberta l'Enquesta d'Usos de la Rectoria
del 27 de novembre al 18 de desembre

"Comprar a Vilafant té premi".
Totes les compres de més de 5€ que es facin entre 27nov i 26des participen al sorteig de tiquets regal: 3 compres de 150€ i 10 compres de 50€.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya