Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

dimecres 21 de març de 2018,

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

C O N V O C A T Ò R I A
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de
l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 21 de març de
2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia
que es transcriu a continuació:
1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 17 de gener de
2018.
2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària
ordinària.
3.- Informació de l’Alcaldia.
4.- Ratificació de l’acord adoptat per part de la Junta de Govern Local, en sessió de data
14 de febrer de 2018, d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i el nostre Ajuntament per a la gestió i execució de les
actuacions incloses al Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6 (Palol Sabaldòria).
5.- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del Pla
pressupostari a mitjà termini 2019-2021.
6.- Acord de determinació de les dues festes locals de l’any 2019.
7.- Aprovació del Codi de conducta dels membres de la corporació i del personal
municipal.
8.- Precs i preguntes.
Vilafant, 16 de març de 2018
Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa

Altres notícies
Xerrades informatives implantació de la recollida dels residus orgànics
Implantació de la recollida dels residus orgànics. 25 de juliol al Casal de la gent gran del Nucli Antic, 26 de juliol al Casal de la gent gran de Les Forques i 30 de juliol al Centre Cívic Les Mèlies a les 20h

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya