Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Fira del Conill

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

Club de Feina

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

Dimecres 17 de gener

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

CONVOCATÒRIA

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de gener de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

 1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 10 de gener de 2018.

 2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

 3.- Informació de l’Alcaldia.

 4.- Aprovació inicial del “Projecte executiu d’arranjament de l’espai públic rera l’església de Sant Cebrià”, redactat per l’estudi Martí Franch, i del “Projecte executiu de reforma de l’edifici del cau rera l’església de Sant Cebrià”, redactat per l’arquitecta Mariona Llenas.

 5.- Acord provisional per a la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució del projecte de construcció de voreres a la urbanització El Parc de Vilafant.

 6.- Acords relatiu als increments retributius derivats de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball i de la modificació en part de les gratificacions per serveis extraordinaris del personal municipal.

 7.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2018.

 8.- Moció presentada pel grup municipal popular per a recolzar i defendre la presó permanent revisable.

 9.- Precs i preguntes.

 Vilafant, 11 de gener de 2018

Consol Cantenys i Arbolí

Alcaldessa


Altres notícies
19 i 22 de gener canvis a la consulta al consultori local
Des del CAP ens informen

Desbrossada la riera d’en Serra
S’adequa un tram de 900 metres d’una riera al seu pas per Vilafant, desbrossant la vegetació i afavorint el creixement d’arbres autòctons

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dimecres 10 de gener

3 i 5 de gener no hi haurà consulta al consultori local
Des del CAP ens informen

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya