Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Memòria usos rectoria - participació ciutadana

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Sit-Mun Informació Territorial Cartografiada

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Club de Feina

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

Dimecres 17 de gener

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari

CONVOCATÒRIA

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de gener de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

 1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 10 de gener de 2018.

 2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

 3.- Informació de l’Alcaldia.

 4.- Aprovació inicial del “Projecte executiu d’arranjament de l’espai públic rera l’església de Sant Cebrià”, redactat per l’estudi Martí Franch, i del “Projecte executiu de reforma de l’edifici del cau rera l’església de Sant Cebrià”, redactat per l’arquitecta Mariona Llenas.

 5.- Acord provisional per a la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució del projecte de construcció de voreres a la urbanització El Parc de Vilafant.

 6.- Acords relatiu als increments retributius derivats de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball i de la modificació en part de les gratificacions per serveis extraordinaris del personal municipal.

 7.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2018.

 8.- Moció presentada pel grup municipal popular per a recolzar i defendre la presó permanent revisable.

 9.- Precs i preguntes.

 Vilafant, 11 de gener de 2018

Consol Cantenys i Arbolí

Alcaldessa


Altres notícies
Subvenció per a Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins de la Diputació de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona...

Vilafant ofereix 4 places de Garantía Juvenil
Fins el 15 d'octubre, estan obertes les inscripcions pels joves adscrits al programa de Garantia Juvenil. S'ofereixen 4 contractes de pràctiques per a menors de 29.

Cuidem el medi natural quan anem a caçar bolets
Campanya divulgativa per fomentar mesures de respecte al bosc durant l'època de recol·lecció de bolets. L’objectiu és que qui vagi buscar bolets ho faci de manera respectuosa amb el sector agrari i ramader i amb el medi natural

Subvenció per al foment i la pràctica de l'esport - Prog. A1 de la Diputació de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona...

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya