Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

C O N V O C A T Ò R I A de Ple ordinari 22/11/2017

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 22 de novembre de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre de

C O N V O C A T Ò R I A de Ple ordinari 22/11/2017

C O N V O C A T Ò R I A de Ple ordinari 22/11/2017
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 22 de novembre de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:
1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 25 d’octubre de 2017 i de la sessió extraordinària i urgent de la mateixa data.
2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.
3.- Informació de l’Alcaldia.
4.- Sorteig de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.
5.- Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d’Ordenació Urbana relativa als usos i construccions en sòl no urbanitzable.
6.- Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable.
7.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 17 del Pla General d’Ordenació Urbana per a la qualificació com a sistema d’equipament de la rectoria, al nucli antic, la substitució del sistema 6HDP -Habitatges Dotacionals i Equipament Docent- pel sistema d’Equipament, al Camps d’en Fita i Camps d’en Pineda, i la qualificació com a sistema docent dels solars d’equipaments on s’ubica l’escola Sol i Vent i annexes.
8.- Acord de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 2 del Pla Parcial del SUP 1 núm. 3 Camps d’En Fita, en compliment de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 d’octubre de 2017.
9.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017 del pressupost municipal d’enguany.
10.- Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà 2017 del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
11.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà 2017 del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
12.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l’ús de l’aplicació informàtica de la base de dades comarcal d’empreses.
13.- Moció presentada pel grup municipal socialista davant l’acte de l’Audiència Nacional de presó incondicional per al vicepresident del govern i set consellers.
14.- Precs i preguntes.
Vilafant, 17 de novembre de 2017
Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa

Altres notícies
Xerrades informatives implantació de la recollida dels residus orgànics
Implantació de la recollida dels residus orgànics. 25 de juliol al Casal de la gent gran del Nucli Antic, 26 de juliol al Casal de la gent gran de Les Forques i 30 de juliol al Centre Cívic Les Mèlies a les 20h

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya