Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electr˛nica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Prove´dors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educaciˇ
  Joventut
  Esports
  Promociˇ econ˛mica
  Transport p˙blic
  Altres
TrÓmits i taulell d'anuncis
  TrÓmits i doc. en lÝnia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en trÓmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la poblaciˇ
  Planejament en trÓmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentaciˇ
  Hist˛ria
  Entitats i Associacions
  Ind˙stria i comerš
  Allotjaments turÝstics
Altres serveis
  Revista Ve´ns
  Serveis Socials - PrimÓria
  RÓdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Mem˛ria usos rectoria - participaciˇ ciutadana

Portal ciutadÓ electr˛nic

LÝnia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanÝstic

On van a parar els meus impostos

VÝdeos de Vilafant

Sit-Mun Informaciˇ Territorial Cartografiada

Factura electr˛nica - e.fact

Perfil del contractant

Club de Feina

Ple de l'Ajuntament que, amb carÓcter ordinari, tindrÓ lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores

C O N V O C A T Ď R I A Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessiˇ del Ple de l'Ajuntament que, amb carÓcter ordinari, tindrÓ lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores, al Salˇ de sessions de la Casa consi

Ple de l'Ajuntament que, amb carÓcter ordinari, tindrÓ lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores

C O N V O C A T Ò R I A

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 15 de març de 2017.

2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informació de l’Alcaldia.

4.- Aprovació inicial del projecte executiu de millora de la xarxa de drenatge i urbanització del Carrer Figueres (Fases I i II).

5.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d’Ordenació Urbana relativa als usos i construccions en sòl no urbanitzable.

6.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable.

7.- Aprovació inicial modificació puntual núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana a l’UA4 “Carrer Empordà”.

8.- Acord d’aprovació inicial de l’afectació a l’ús públic del tram del camí municipal del Cementiri de 365 m de longitud i una superfície de 1.129,43 m², que discorre entre el Cementiri municipal i el camí vell de Figueres a Avinyonet de Puigventós.

9.- Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilafant.

10.- Informació relativa a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 22 de març de 2017, relatiu a l’aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini elaborat per l’Ajuntament de Vilafant per al període 2018-2010.

11.- Acord de modificació del contracte subscrit amb URBASER, S.A. per a la gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals amb la finalitat d’incorporar-hi la recollida de la fracció orgànica (FORM) i l’amortització/finançament del subministrament de contenidors soterrats, construcció de les respectives àrees dels mateixos, i instal·lació d’un sistema de pesatge al camió de recollida.

12.- Acord d’aprovació provisional de la modificació provisional de la Reglamentació de preus públics per a l’establiment del preu corresponent a la utilització de la piscina municipal, i de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per tinença d’animals.

13.- Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana als efectes d’adaptar-la a la normativa sectorial específica en matèria de comerç ambulant, conservació i reparació de les vies públiques, i contaminació.

14.- Informació del Decret de l’Alcaldia de data 28 de març d’enguany relatiu a la delegació a la gerència de XALOC de la potestat sancionadora i a la Presidència delegada de XALOC de la revisió dels actes administratius emesos per aquesta; ambdues delegacions quedaran vinculades, quant a la seva durada i vigència, al conveni de delegació de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors per infraccions en matèria d’infraccions de la normativa de trànsit viari urbà i de convivència.

15.- Aprovació del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017.

16.- Aprovació del Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Vilafant.

17.- Acord per a la implantació al municipi de Vilafant del projecte comunitari Entorns sense fums impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

18.- Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals (consensuada per part de l’ACM i la FMC).

19.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU per a demanar retractació al regidor del PP per les declaracions del passat 24 de gener de 2017.

20.- Precs i preguntes.

Vilafant, 12 de maig de 2017

Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa


Altres notícies
Hem rebut subvenciˇ per finanšar projetes de noves tecnologies
L'Ajuntament de Vilafant ha solĚlicitat una subvenciˇ a la Diputaciˇ de Girona...

Subvenciˇ per a actuacions en camins municipals
L'Ajuntament de Vilafant ha solĚlicitat una subvenciˇ a la Diputaciˇ de Girona...

Convocat˛ria de ple
Sessiˇ de Ple de lĺAjuntament el 7 de novembre 2018, a les 20:00 hores

Subvenciˇ per a polÝtiques d'habitatge de la Diputaciˇ de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha rebut una subvenciˇ a la Diputaciˇ de Girona...

 
  Pl. de l'Ajuntament, n˙m. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllašos d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
SoftcatalÓ - Associaciˇ sense Ónim de lucre
Generalitat de Catalunya