Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

Convocatòria de ple pel 15 de març 2017 20h

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 15 de març de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del di

Convocatòria de ple pel 15 de març 2017 20h

C O N V O C A T Ò R I A

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 15 de març de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de gener de 2017.

2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informació de l’Alcaldia.

4.- Aprovació del conveni de col•laboració administrativa amb l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per a l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable des del dipòsit del Puig Grau (Vilafant) fins al terme municipal d’Avinyonet.

5.- Acord d’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona que ofereix el nou Sistema d’Informació Territorial, a través de la Diputació de Girona.

6.- Donar compte de l’acord adoptat per la Comissió territorial d’Urbanisme, en data de 26 de gener de 2017, d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar’t, promogut i tramès pel nostre Ajuntament.

7.- Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de febrer de 2017, d’adjudicació de les obres corresponents al Projecte condicionament del camí municipal per a itinerari de vianants El Parc-L’Arengada.

8.- Acord de delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos, pel que fa a expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari urbà i de convivència, a favor de la Diputació de Girona.

9.- Moció presentada pel grup municipal socialista contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

10.- Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de circulació als efectes d’actualitzar-la a la normativa vigent aplicable.

11.- Aprovació inicial del Pla Local de seguretat viària de Vilafant.

12.- Acord d’adhesió al Pla per a la igualtat de gènere 2016-2019 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

13.- Acord de suport a la candidatura de l’Il•ltre Col•legi d’Advocats de Figueres-Alt Empordà per a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi.

14.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafant al Pacte Nacional pel referèndum.

15.- Precs i preguntes.

Vilafant, 10 de març de 2017

Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya