Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Enquesta usos rectoria

Nadal

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

Convocatòria de ple pel dimecres 20 de juliol del 2016 20h

al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

Convocatòria de ple pel dimecres 20 de juliol del 2016 20h

 
 
 
 
 
C O N V O C A T Ò R I A 
Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial el proper dimecres, dia 20 de juliol de 2016,  a les 20:00  hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent:  
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 1 de juny de 2016. 
2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.
3.- Informació de l’Alcaldia. 
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a la UA 4 Carrer Empordà. 

5.- Aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal per a la sol•licitud de subvenció i execució de

les obres de la portada d’aigua en alta a Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Ordis, Navata, Lladó, Cistella i Taravaus.

6.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2015. 
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit pressupostari, modalitat de crèdit extraordinari, 
núm. 2/2006 (corresponent a la permuta dels terrenys amb el Bisbat de Girona). 
8.- Moció presentada a la mesa del Parlament de Catalunya per part del grup parlamentari 
socialista que fa esment a la interpel•lació al govern de la Generalitat sobre el món local. 
9.-  Proposta per al nomenament del Jutge de Pau substitut de Vilafant. 
10.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal per al desenvolupament del procés participatiu “+60 Alt Empordà”. 
11.- Aprovació del conveni marc de col•laboració entre el Servei català de Trànsit i el nostre Ajuntament 
en matèria de seguretat viària (Redacció del Pla Local de Seguretat Vial). 
12.- Acord de determinació de les festes locals per a 2017. 
13.- Precs i preguntes.
 
Vilafant, 15 de juliol de 2016

 


Altres notícies
4 processos participatius a Vilafant
Vilafant a les vostres mans

"Comprar a Vilafant té premi".
Totes les compres de més de 5€ que es facin entre 27nov i 26des participen al sorteig de tiquets regal: 3 compres de 150€ i 10 compres de 50€.

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dilluns 11 de desembre

Recull de suggeriments sobre el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal):
Més informació i documentació: http://www.vilafant.com/poum16.php

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya