Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Memòria usos rectoria - participació ciutadana

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Sit-Mun Informació Territorial Cartografiada

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Club de Feina

Convocatòria de ple pel dimecres 20 de juliol del 2016 20h

al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

Convocatòria de ple pel dimecres 20 de juliol del 2016 20h

 
 
 
 
 
C O N V O C A T Ò R I A 
Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial el proper dimecres, dia 20 de juliol de 2016,  a les 20:00  hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent:  
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 1 de juny de 2016. 
2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.
3.- Informació de l’Alcaldia. 
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a la UA 4 Carrer Empordà. 

5.- Aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal per a la sol•licitud de subvenció i execució de

les obres de la portada d’aigua en alta a Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Ordis, Navata, Lladó, Cistella i Taravaus.

6.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2015. 
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit pressupostari, modalitat de crèdit extraordinari, 
núm. 2/2006 (corresponent a la permuta dels terrenys amb el Bisbat de Girona). 
8.- Moció presentada a la mesa del Parlament de Catalunya per part del grup parlamentari 
socialista que fa esment a la interpel•lació al govern de la Generalitat sobre el món local. 
9.-  Proposta per al nomenament del Jutge de Pau substitut de Vilafant. 
10.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal per al desenvolupament del procés participatiu “+60 Alt Empordà”. 
11.- Aprovació del conveni marc de col•laboració entre el Servei català de Trànsit i el nostre Ajuntament 
en matèria de seguretat viària (Redacció del Pla Local de Seguretat Vial). 
12.- Acord de determinació de les festes locals per a 2017. 
13.- Precs i preguntes.
 
Vilafant, 15 de juliol de 2016

 


Altres notícies
Subvenció per a Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins de la Diputació de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona...

Vilafant ofereix 4 places de Garantía Juvenil
Fins el 15 d'octubre, estan obertes les inscripcions pels joves adscrits al programa de Garantia Juvenil. S'ofereixen 4 contractes de pràctiques per a menors de 29.

Cuidem el medi natural quan anem a caçar bolets
Campanya divulgativa per fomentar mesures de respecte al bosc durant l'època de recol·lecció de bolets. L’objectiu és que qui vagi buscar bolets ho faci de manera respectuosa amb el sector agrari i ramader i amb el medi natural

Subvenció per al foment i la pràctica de l'esport - Prog. A1 de la Diputació de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona...

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya