Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Informació relativa al procediment de REGULARITZACIÓ CADASTRAL portat a terme pel Servei de Cadastre

REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Informació relativa al procediment de REGULARITZACIÓ CADASTRAL portat a terme pel Servei de Cadastre

La Direcció General del Cadastre, a través de la seva gerència territorial de Girona, ha portat a terme un procés de regularització cadastral al nostre municipi, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RDL, 1/2004, de 5 de març) sobre el procediment de regularització cadastral per al període 2013-2016.

La Resolució de la Direcció General del Cadastre de 30 d’octubre de 2014, publicada al BOE de 3 de novembre de 2014, establí que aquest procediment seria d’aplicació al municipi de Vilafant, entre altres, des de l’1 de novembre de 2014 fins al 30 d’octubre de 2015.

Els treballs portats a terme per aquest organisme durant aquest període tenien per finalitat la incorporació al Cadastre i la valoració de totes aquelles construccions urbanes que han estat omeses totalment o parcialment, així com també les modificacions en les dades físiques dels immobles que siguin incorrectes o incompletes, amb la finalitat d’assegurar la concordança amb la realitat.

Després que el Cadastre ha portat a terme aquestes treballs de regularització i ha notificat les corresponents resolucions sobre omissions i modificacions als titulars dels immobles, l’Ajuntament ha procedit a liquidar les anualitats de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana que són pertinents a cadascun dels supòsits, les quals són objecte de notificació als interessats durant aquests dies.

Per a qualsevol dubte o informació en relació a aquest procediment, els interessats poden adreçar-se al nostre Ajuntament i els hi serà facilitada la col·laboració necessària.


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya