Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Enquesta usos rectoria

Nadal

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

CONVOCATÒRIA de sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores,

Ordre del dia del Ple extraordinari del dimecres 1 de juliol de 2015

CONVOCATÒRIA de sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores,

CONVOCATÒRIA

Per la present es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores, al Saló de Plens de la Casa Consistorial amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia del Ple extraordinari del dimecres 1 de juliol de 2015

Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 13 de juny de 2015.

Extrem segon.- Acord de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.

Extrem tercer.- Acord de determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.

Extrem quart.- Acord de nomenament de representants de la Corporació en altres òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.

Extrem cinquè.- Acord de creació, composició i periodicitat de les Comissions informatives i d’altres òrgans de coordinació i assessorament (Mesa de coordinació de seguretat i Consell assessor de Ràdio Vilafant).

Extrem sisè.- Donar compte de la creació dels grups municipals i adopció de l’acord de creació i composició de la Junta de portaveus.

Extrem setè.- Acord  per a la determinació dels càrrecs dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i de fixació de les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació.

Extrem vuitè.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia relatives al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, i de delegació d’atribucions al Tinents d’Alcalde i Regidors.


Vilafant, 22 de juny de 2015


Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa


Altres notícies
4 processos participatius a Vilafant
Vilafant a les vostres mans

"Comprar a Vilafant té premi".
Totes les compres de més de 5€ que es facin entre 27nov i 26des participen al sorteig de tiquets regal: 3 compres de 150€ i 10 compres de 50€.

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dilluns 11 de desembre

Recull de suggeriments sobre el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal):
Més informació i documentació: http://www.vilafant.com/poum16.php

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya