Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

CONVOCATÒRIA de sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores,

Ordre del dia del Ple extraordinari del dimecres 1 de juliol de 2015

CONVOCATÒRIA de sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores,

CONVOCATÒRIA

Per la present es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple per al proper dimecres 1 de juliol de 2015, a les 20 hores, al Saló de Plens de la Casa Consistorial amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia del Ple extraordinari del dimecres 1 de juliol de 2015

Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 13 de juny de 2015.

Extrem segon.- Acord de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.

Extrem tercer.- Acord de determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.

Extrem quart.- Acord de nomenament de representants de la Corporació en altres òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.

Extrem cinquè.- Acord de creació, composició i periodicitat de les Comissions informatives i d’altres òrgans de coordinació i assessorament (Mesa de coordinació de seguretat i Consell assessor de Ràdio Vilafant).

Extrem sisè.- Donar compte de la creació dels grups municipals i adopció de l’acord de creació i composició de la Junta de portaveus.

Extrem setè.- Acord  per a la determinació dels càrrecs dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i de fixació de les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació.

Extrem vuitè.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia relatives al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, i de delegació d’atribucions al Tinents d’Alcalde i Regidors.


Vilafant, 22 de juny de 2015


Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya