Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Enquesta usos rectoria

Nadal

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

Convocatòria de ple ordinari pel 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

Convocatòria de ple ordinari pel 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

Convocatòria de ple ordinari pel  17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimecres, dia 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DEL DIA

Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2014

Extrem segon.- Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla municipal per a l’exercici econòmic 2015

Extrem tercer.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2015

Extrem quart.- Aprovació de l’expedient número 03/2014 referent a la modificació de crèdits en el pressupost de despeses mitjançant generació de crèdits per majors ingressos corresponents a subvencions de la Diputació de Girona

Extrem cinquè.- Acord de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2014 d’aprovació del pagament fraccionat de l’import de la venda a Samart Industrias, S.A. de la part indivisa del 69,20 % de la parcel•la núm. 3 del Pla parcial del Sector Sud Samar’t.

Extrem sisè.- Acord de pròrroga per a l’anualitat 2015 del Conveni/Acord de les empleades públiques i dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant

Extrem setè.- Acord de ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) i aprovació de la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts del CILMA


Vilafant, 12 de desembre de 2014
L’ALCALDESSA,


Sgnat: Consol Cantenys i Arbolí


Altres notícies
4 processos participatius a Vilafant
Vilafant a les vostres mans

"Comprar a Vilafant té premi".
Totes les compres de més de 5€ que es facin entre 27nov i 26des participen al sorteig de tiquets regal: 3 compres de 150€ i 10 compres de 50€.

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dilluns 11 de desembre

Recull de suggeriments sobre el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal):
Més informació i documentació: http://www.vilafant.com/poum16.php

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya