Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

Convocatòria de ple ordinari pel 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

Convocatòria de ple ordinari pel 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

Convocatòria de ple ordinari pel  17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimecres, dia 17 de desembre de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DEL DIA

Extrem primer.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2014

Extrem segon.- Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla municipal per a l’exercici econòmic 2015

Extrem tercer.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2015

Extrem quart.- Aprovació de l’expedient número 03/2014 referent a la modificació de crèdits en el pressupost de despeses mitjançant generació de crèdits per majors ingressos corresponents a subvencions de la Diputació de Girona

Extrem cinquè.- Acord de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2014 d’aprovació del pagament fraccionat de l’import de la venda a Samart Industrias, S.A. de la part indivisa del 69,20 % de la parcel•la núm. 3 del Pla parcial del Sector Sud Samar’t.

Extrem sisè.- Acord de pròrroga per a l’anualitat 2015 del Conveni/Acord de les empleades públiques i dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant

Extrem setè.- Acord de ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) i aprovació de la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts del CILMA


Vilafant, 12 de desembre de 2014
L’ALCALDESSA,


Sgnat: Consol Cantenys i Arbolí


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya