Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimecres, dia 19 de novembre de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DEL DIA

Extrem primer.- Lectura i aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2014, extraordinària del 26 de setembre de 2014 i ordinària del dia 30 de setembre de 2014.

Extrem segon.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària

Extrem tercer.- Informació de l’Alcaldia

Extrem quart.- Acord de cancel•lació de les operacions de préstec formalitzades en el marc del Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors mitjançant la concertació de noves operacions d’endeutament.

Extrem cinquè.- Informació sobre l’estat d’execució del segon quadrimestre del pressupost municipal de 2014.

Extrem sisè.- Sol•licitud d’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors a favor de l'Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, en aplicació del RDL 12/2014, de 12 de setembre.

Extrem setè.- Acord de d’augment del nivell de complement de destí del grup d'AP de la plantilla de personal laboral corresponent a les treballadores de neteja per tal d’arribar al nivell mínim (12) en compliment de l’article 26 del conveni laboral de l'Ajuntament de Vilafant.

Extrem vuitè.- Acord de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2014 de satisfacció extraprocessal dels recursos interposats per "Telefónica Móviles España, S.A." i per "Vodafone, S.A." en contra de l’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 13.

Extrem novè.- Precs i Preguntes


Vilafant, 14 de novembre de 2014
L’ALCALDESSA,

Signat: Consol Cantenys Arbolí


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya