Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Poum - Nou planejament urbanístic

Enquesta usos rectoria

Nadal

Línia Verda Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Avisos a la població

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 19 de novembre de 2014

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimecres, dia 19 de novembre de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DEL DIA

Extrem primer.- Lectura i aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2014, extraordinària del 26 de setembre de 2014 i ordinària del dia 30 de setembre de 2014.

Extrem segon.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària

Extrem tercer.- Informació de l’Alcaldia

Extrem quart.- Acord de cancel•lació de les operacions de préstec formalitzades en el marc del Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors mitjançant la concertació de noves operacions d’endeutament.

Extrem cinquè.- Informació sobre l’estat d’execució del segon quadrimestre del pressupost municipal de 2014.

Extrem sisè.- Sol•licitud d’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors a favor de l'Hisenda de l'Estat derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, en aplicació del RDL 12/2014, de 12 de setembre.

Extrem setè.- Acord de d’augment del nivell de complement de destí del grup d'AP de la plantilla de personal laboral corresponent a les treballadores de neteja per tal d’arribar al nivell mínim (12) en compliment de l’article 26 del conveni laboral de l'Ajuntament de Vilafant.

Extrem vuitè.- Acord de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2014 de satisfacció extraprocessal dels recursos interposats per "Telefónica Móviles España, S.A." i per "Vodafone, S.A." en contra de l’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 13.

Extrem novè.- Precs i Preguntes


Vilafant, 14 de novembre de 2014
L’ALCALDESSA,

Signat: Consol Cantenys Arbolí


Altres notícies
4 processos participatius a Vilafant
Vilafant a les vostres mans

"Comprar a Vilafant té premi".
Totes les compres de més de 5€ que es facin entre 27nov i 26des participen al sorteig de tiquets regal: 3 compres de 150€ i 10 compres de 50€.

C O N V O C A T Ò R I A de Ple Extrordinari
Dilluns 11 de desembre

Recull de suggeriments sobre el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal):
Més informació i documentació: http://www.vilafant.com/poum16.php

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya