Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Memòria usos rectoria - participació ciutadana

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Sit-Mun Informació Territorial Cartografiada

Factura electrònica - e.fact

Perfil del contractant

Club de Feina

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 30 de setembre 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 30 de setembre 2014

Convocatòria de ple ordinari pel dimarts 30 de setembre 2014

C O N V O C A T Ò R I A


Per la present es convoca a la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa Consistorial el proper dimarts, dia 30 de setembre de 2014, a les 20:00 hores, per tal de tractar els assumptes que s’inclouen al següent

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2014.
2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària
3.- Informació de l’Alcaldia
4.- Acord de determinació de les festes locals per a l’any 2015
5.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2015
6.- Acord d’imposició de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general i aprovació provisional de l’Ordenança fiscal que la regula per a l’exercici 2015 i següents en els termes que s’estableixen a l’ordenança tipus aprovada per la Diputació de Girona.
7.- Acord d’adjudicació del contracte dels serveis de recollida i transports de residus municipal i de gestió de la deixalleria municipal de Vilafant.
8.- Acord d’alienació directa a Samart Industrias, S.A. de la participació indivisa, de propietat municipal, d’una parcel•la situada a l’àmbit del Pla Parcial del Sector Samar’t.
9.- Expedient número 02/2014, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de despeses mitjançant generació de crèdits per majors ingressos corresponents a una subvenció de la Diputació de Girona.
10.- Acord de modificació de l’article 19è. dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. (FISERSA).
11.- Aprovació de la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Vilafant.
12.- Precs i Preguntes

Vilafant, 26 de setembre de 2014
L’ALCALDESSA,

Signat: Consol Cantenys Arbolí


Altres notícies
Vilafant ofereix 4 places de Garantía Juvenil
Fins el 15 d'octubre, estan obertes les inscripcions pels joves adscrits al programa de Garantia Juvenil. S'ofereixen 4 contractes de pràctiques per a menors de 29.

Cuidem el medi natural quan anem a caçar bolets
Campanya divulgativa per fomentar mesures de respecte al bosc durant l'època de recol·lecció de bolets. L’objectiu és que qui vagi buscar bolets ho faci de manera respectuosa amb el sector agrari i ramader i amb el medi natural

Subvenció per al foment i la pràctica de l'esport - Prog. A1 de la Diputació de Girona
L'Ajuntament de Vilafant ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona...

Convocatòria de ple
Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament el 19 de setembre de 2018, a les 20:00 hores

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya